Page background title

Всички ваши финансови данни на едно място!

Всички ваши финансови данни на едно място!

Неограничено издаване на фактури

Автоматизиране на процеса на издаване на фактури, за да спестите време и да осигурите точност
 • Моментни снимки, качване или генериране на фактури.
 • Избиране на предпочитани валути.
 • Персонализиране на дизайна на фактурите, подробности, дати, отстъпки и условия.
 • Преглед на фактурите преди изпращане / отпечатване.
 • Автоматично проследяване на клиенти, стоки и други, по данни от фактури.
REST Api

REST Api за автоматично издаване на фактури

Възможност за интегриране във всеки онлайн магазин и друг софтуер
 • Елиминиране на ръчното издаване на фактури за всяка продажба
 • Спестяване на време и ресурси за издаване на фактури
 • Осигурява крачка напред в дигиталното развитие на Вашата фирма

Персонализирано табло за управление

Лесно проследяване на паричния поток и отчитане на таблото ви за управление без изненади
 • Цветно кодирани графики и отчети.
 • Обобщение на най-скорошната активност.
 • Събран / несъбран отчет за плащания.
 • Интуитивни диаграми на приходите / разходите по категории.
 • Филтриране на отчети по клиенти, дати, плащания и други.
 • Проследяване на конкретни клиенти, за да знаете точно къде се намирате по отношение на парите си.
Statistics And Reports

Статистики и отчети

Проследяване на бизнес финансите чрез удобни актуални отчети
 • Проследяване на приходите и разходите по категории.
 • Генериране на финансови отчети по дати, валути и други.
 • Изготвяне на отчети за просрочени фактури, печалби, загуби и други.
 • Проследяване на вашите финанси чрез удобни и четими диаграми.
 • Лесно проследяване на плащания, частични плащания и други.
 • Генериране на готови финансови отчети, когато имате нужда от тях.
Income And Expenses

Приходи и разходи

Лесно организиране на приходи и разходи
 • Категоризиране на разходи
 • Преглед на всички данни на цветни диаграми и графики.
 • Мулти-валутни опции.
 • Маркиране на разходите / приходите, които трябва да подчертаете за по-късен преглед.
 • Анализиране на приходите / разходите по клиенти, дати, други.
 • Лесно задаване на повтарящи се разходи.
Messaging And Reminders

Съобщения и напомняния

Персонализиране на незабавни известия като неплатени фактури, за да останете на върха на вашия паричен поток по-добре от всякога
 • Автоматично изпращане на имейли до клиентите ви, за да ги подтикнете да плащат навреме.
 • Документирани разговори и съобщения с членовете на вашия екип, а също и с вашия счетоводител.
 • Автоматично изпращане на напомняния на вашите партньори относно важни проблеми.
 • Отбелязване на спешни проблеми, за които трябва да се погрижите.

Готовност за счетоводство

Изпращане на покана на вашия счетоводител за изключителен достъп до вашата финансова информация
 • Документиране на съобщения и отчети с вашия счетоводител.
 • Автоматични отчети за данъчно време.

Автоматични изчисления

Използване на данни, синхронизирани на всички устройства и партньори
 • Автоматични валутни курсове в различни валути.
 • Автоматични изчисления на данъка върху продажбите.
 • Неограничени изчисления на стоки и отстъпки.
 • Актуализиране на всички данни в реално време.
This site was created using easy wordpress
Web Analytics