Page background title

За нас

За нас

Ние помагаме на организации от всякакъв мащаб и индустрии да управляват по-добре своя бизнес днес и в бъдещето.

Безплатно онлайн фактуриране - счетоводен софтуер - oсвежаваща алтернатива на тежки и сложни системи, Hilix предлага изключително гъвкави решения за организации от всички размери и отрасли. От малък и развиващ се бизнес, през средни по големина компании, до пълнофункционални корпорации.

About Hilix

Като утвърдена фирма на пазара, „Хайликс” ООД се стреми да спомага за преодоляването на текущи и възникващи трудности, за подобряване на бизнеса и печелене на конкурентно предимство!

Нашият екип

Екипът на “Хайликс” ООД е изграден от млади, мотивирани и способни кадри. Стремежът и амбициите за развитие го прави гъвкав и адекватен на непрекъснатите промени и динамика в законодателната и бизнес среда.

Page background bottom

Защо Hilix

В своята дейност ние се ръководим от основни принципи за постигане на:

Verified

Бързи и качествени резултати

Information

Полезна и точна информация

Security

Kонфиденциалност и коректност

User

Индивидуален подход към всеки клиент

This site was created using easy wordpress
Web Analytics